skip to Main Content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tanssikoulu Ulpun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2020. Viimeisin muutos 25.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Tanssikoulu Ulpu (Y-tunnus: 3085683-8)
Neilikkatie 5 B 26, 01300 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ulpu Jarva
Puhelinnumero: 040 716 3020
Sähköposti: info@ulpujarva.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito oppilaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • oppilaan nimi
  • jos oppilas on alaikäinen, huoltajan nimi
  • yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tuntikäynnit ja ilmoittautumiset
  • oppilaalle kohdistetut edut

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Oppilas tekee ilmoittautumisen sähköpostilla, ilmoittautumislomakkeella tai soittamalla, jossa luovuttaa tietonsa. Alaikäisen oppilaan sijasta henkilötietojen antajana toimii hänen huoltajansa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla oppilaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli oppilas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa oppilaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla oppilaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästekäytäntö
Ulpujarva.fi -sivusto käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Käytämme sivuillamme evästeitä palveluntuottamiseksi nettisivuillamme. Evästeet myös välittävät sivustolta käyttäjätietoa sivuston omistajille. Nettisivu kerää evästeitä anonyymisti eikä niitä voi yhdistää henkillöön millään tavoin. Mikäli haluat kieltää evästeiden käytön ja keräämisen sivuillamme, saat estettyä evästeiden käytön nettiselaimesi asetuksista.

12. Ulkopuoliset linkit
Ulpujarva.fi -sivusto sisältää linkkejä muille nettisivuille. Kun siirryt nettisivuiltamme pois toiselle sivustolle ulkopuolisella linkillä, emme ole vastuussa näiden sivujen tietoturvasta. Emme voi taata yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi näillä sivuilla eivätkä näiden sivujen ylläpitäjän sisälly tietosuojaselosteeseemme.

Back To Top