skip to Main Content

Ulpusta sanottua

Ulpu Jarvan vahvuuksia tanssinopettajana ovat oppilaiden yksilöllinen huomiointi ja avoin sekä välitön vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Hän on taitava havainnoimaan oppilaiden toimintaa. Kannustaminen ja ilmapiirin tärkeys sekä sisältöjen ja työtapojen valintaan liittyvät taidot näkyvät kaikessa hänen opettajatyössään.

Ulpulla on kyky huomioida oppilaiden tunnetila. Hän ohjaa ja tukee tavoitteellisesti tanssijoita ja motivoi oppimistamme.
Tanssinopettajana Ulpu motivoi oppilaitaan opetuksen vaihtelevuudella, osaamalla varioida liikkeitä, havainnoimalla ja ohjaamalla oppilaiden tekemistä sekä käyttämällä erilaisia, monipuolisia liikkeitä ja musiikkilajeja ja –tyylejä.
Ulpu huomioi sen, että tanssikokemus on henkilökohtainen eli ihmisen kokemus omasta tilasta on varsin yksilöllinen. Ulpu siis tarjoaa tekniikkapainotteisen opetuksen lisäksi kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja yhteisöllistä oppimista.
Ulpu ottaa huomioon oppilaiden tarpeet ja kiinnostukset. Opetuksesta välittyy erilaisuuden hyväksyntä.
Ilmaisultaan Ulpu on erittäin selkeä. Kuviot pilkkoutuvat verbaalisiksi kokonaisuuksiksi, joita on helppo ymmärtää, kokeilla ja kokea. Hän luo kontaktin jokaiseen osallistujaan heti tunnin alussa ja pitää henkilökohtaista kontaktia tanssitunnin aikana.
Opettaja on vallan valloittava, innostava ja taitava persoona, jonka opetusmetodit ovat hyviä.
Back To Top